รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 195(5/2566)  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาระพิเศษ ครั้งที่ 6(1/2566)  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 194(4/2566)  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 193(3/2566)  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 192(2/2566)  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 191(1/2566)  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 190(12/2565)  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาระพิเศษ ครั้งที่ 5(4/2565)  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 189(11/2565)